Voorwaarden inschrijvingDeze voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten van Stg. Improvisatiepunt (vestigingsadres: Admiraal De Ruijterweg 269 3, 1055LV Amsterdam), verder leverancier te noemen. Deze voorwaarden gelden voor individuele aanmeldingen via de website. Voor groepsboekingen op basis van maatwerk kunnen afwijkende voorwaarden gelden (alleen indien van toepassing).

INSCHRIJVING

 • Als U zich aanmeldt via de website gelden de onderstaande voorwaarden. Na versturen van het online inschrijfformulier is uw inschrijving definitief.
 • Indien er in de aankondiging sprake is van een maximum aantal deelnemers dan bepaalt bij inschrijving via de inschrijfmodule de datum en tijdstip van betalen het inschrijfmoment.
 • Na uw inschrijving ontvangt U een (geautomatiseerde) bevestiging van inschrijving. Indien deze niet binnen 24 uur ontvangen is kunnen we de goede verwerking van uw inschrijving niet garanderen en kunt U het best per telefonisch of per email contact opnemen ter controle.
 • Op de uitgevraagde informatie is onze privacyverklaring van toepassing.

BETALING

 • Afhankelijk van het evenement dient betaald te worden per automatische machtiging, iDeal- of andere online betaling of (achteraf) op basis van factuur. De wijze van betaling wordt bij inschrijving vermeld. Indien dat niet het geval is betaling op basis van factuur van toepassing.
 • De factuur wordt vlak voor of na de aanvang van het evenement verzonden uit naam van leverancier.
 • Betaling dient binnen 2 weken (14 dagen) na factuurdatum voldaan te zijn (alleen van toepassing bij betaling achteraf).
 • Indien er sprake is van korting dienen aanvullende gegevens verstrekt te worden. Na ontvangst wordt een korting op de factuur in mindering gebracht.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

 • Annuleren dient schriftelijk te gebeuren middels email. De datum van het versturen, geldt als bepalend inzake de aanzegdatum. Wij sturen U dan per ommegaande een ontvangstbevestiging.
 • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van het evenement, krijgt U 100% van het totaalbedrag terug, minus €25,- administratiekosten.
 • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van het evenement, krijgt U 50% van het totaalbedrag terug.
 • Bij annulering tussen 2 weken en de aanvang van het evenement, krijgt U 25 % van het totaalbedrag terug.
 • Na aanvang van het evenement komt het recht op restitutie te vervallen: U bent dan het volledige bedrag verschuldigd. Ook bij niet verschijnen of voortijdig stoppen zijn de volledige deelnamekosten in beginsel verschuldigd.

PLANNING EN ORGANISATIE

 • Leverancier behoudt zich het recht voor om in overleg organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
 • Leverancier streeft ernaar om geplande lessen ten allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal leverancier zorg dragen voor een vervangende les, eventueel door een andere medewerker verzorgd. Indien leverancier niet in staat is een vervangende les aan te bieden, heeft U recht op restitutie naar rato.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Eventuele klachten over de door leverancier geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan leverancier kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt U als deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening. Het indienen van een klacht ontslaat U niet bij voorbaat van je betalingsverplichting.
 • Leverancier sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval ontstaan op de trainingslocatie, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
 • Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van andere deelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
 • Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Op de overeenkomst tussen de leverancier en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.